03-5752488

הרצאות

הרצאות

1. השקר - היסטוריה, גורמים, תגובות, הכרה, זיהוי והתמודדות
2. מי מסתתר מאחורי המסכה? - ראיונות- ניהול, אפקטיביות והשגת מטרות
3. סודות התשאול והחקירה- ניהול, תשאול פרונטאלי ואיסוף ראיות
4. הפוליגרף- היסטוריה, מטרות ויעוד.