03-5752488

קורס חקירות ותשאול

השתלמות בתשאול ותחקור פרונטאלי

השתלמות בתשאול ותחקור פרונטאלי
מטרות הלימודים
שיפור הכשירות והיכולות של בעלי תפקידים בתחום החקירות והביטחון לתשאל ולתחקר.
קהל היעד
חוקרים, מתחקרים, קציני בטחון ומנהלי אבטחה.
מיקום
ההשתלמות לתשאול ותחקור פרונטאלי תיערך במתקן בית הספר במרכז הארץ או במתקן מתאים בחברה או בארגון המזמין.

תוכנית הלימודים כוללת הרצאות ותרגול מעשי בנושאי תשאול ותחקור
להלן תכנית הלימודים:

התשאול, מטרות ומרכיבים - כללים,תכלית, מרכיבים ומטרות. משך 2 שעות.
מאפייני התשאול - מהם המאפיינים המרכיבים את התשאול? משך 3 שעות.
תכנון התשאול קצר/ארוך טווח - מצבים וסיטואציות מכתבים תשאול מהיר או בחירה לתשאול ארוך ומתמשך. על מנת לבצע תשאול אפקטיבי ביחס לסיטואציה יש לבחור בצורת התשאול הנכונה. כיצד מתבצע כל אחד מאלו? משך 2 שעה.
סביבת התשאול/ תחקור - מהי הסביבה האופטימאלית לביצוע תשאול? משך 1 שעה
המתשאל - מהן התכונות והמיומנות הנדרשות ממתשאל, דגשים. משך 2 שעות.
המתושאל - הכרת סוגי מתושאלים. ניתוח ובחירת דרך התמודדות מתאימה. משך 4 שעות.
השקר - היסטוריה, הכרה, וסימני זיהוי, ההיסטוריה של השקר, הנחות יסוד אמת/ שקר, הכרה וסימני זיהוי, התמודדות, משך 4 שעות.
השלכות פסיכולוגיות ופיזיולוגיות בעת התשאול - התנהגות ותהליכים מנטאליים, למידה והתניה, חיזוקים וסנקציות, עוררות וסטרס, מנגנוני הגנה, מערכת העצבים / הלב/ נשימה ותגובות פיזיולוגיות, משך 4 שעות
שפת הגוף - מסרים גופניים בסתירה למלל והתמודדות. התקשורת הבלתי מילולית וחשיבותה באבחון, הרכב התקשורת הבלתי מילולית, מאפייניה של תקשורת בלתי מילולית- סימנים ומסרים, האם ניתן לשלוט בתקשורת בלתי מילולית? ,משך 6 שעות.
טקטיקות ומניפולציות לפתרון מצבים מורכבים - תשאול נכון, משברים אפשריים בתשאול, מתי נפעיל מניפולציות ובאיזה אופן, טקטיקות לפתרון משברים בתשאול. משך 4 שעות.
תרגול מעשי - תרגול, משוב וסיכום, משך 8 שעות.