03-5752488

קטלוג קורסי פוליגרף

קטלוג קורסי פוליגרף

בית ספר לפוליגרף - רשימת קורסים

בית הספר לפוליגרף מקיים קורסים להכשרת בודקי פוליגרף, קורסים מתקדמים להכשרת מדריכים ומנהלי מעבדות פוליגרף והשתלמויות לקהל הרחב להכרת הפוליגרף ולהבנת סוגיות אתיות נלוות.

לימודי תעודה ל"בודק פוליגרף מוסמך"

קורס הכשרה בסיסי במסגרתו נספק לסטודנטים כלים מעשיים ועיוניים אשר יאפשרו להם להפוך לבודקי פוליגרף מן המניין. הסטודנטים יכירו באופן מעשי את מכשיר הפוליגרף, ילמדו ויתנסו בשיטות תשאול בבדיקת פוליגרף ויחשפו לטכניקות שונות לביצוע בדיקת פוליגרף. בקורס יינתן דגש על למידה מעמיקה של כישורי יסוד הכרחיים לבודק פוליגרף בכל סיטואציה אפשרית.
לתיאור השיעורים ולסילבוס הקורס

יצירת קשר והרשמה


קורס מתקדם להכשרת מדריכי פוליגרף

הצלחתו של בודק בבדיקת פוליגרף תלויה בכישוריו האישיים ובמיומנותו בפענוח הסיטואציה והאדם היושב מולו. משום כך, מעבר להיבטים הטכניים של בדיקת פוליגרף, ישנה חשיבות מרובה בהקניית כלים לניתוח והבנה של הגורם האנושי. בכדי להטמיע ולשמר ידע זה יש צורך במדריך בעל ניסיון ובעל מיומנויות הדרכה מצוינות. בקורס המתקדם להכשרת מדריכים נקנה לסטודנטים כלים אשר יאפשרו להם לחנוך וללמד בודקי פוליגרף בתחילת דרכם; נתרגל שיטות הדרכה, ננתח סיטואציות ומקרים המבוססים על ניסיונם של הסטודנטים, נתמודד עם דילמות בהן החניך עשוי להיתקל ונתרגל הדרכה מעשית.

יצירת קשר והרשמה


הכשרת מנהלי מעבדת פוליגרף

אחד האתגרים המרכזיים הניצבים בפני מנהל מעבדת פוליגרף הוא שמירה על רמת מהימנות תוצאות הבדיקות בסדר יום עמוס בו מתקיימות בדיקות רבות. לצד הצורך לעמוד בלוח הזמנים הצפוף, צריך מנהל המעבדה לשמר את הרמה המקצועית ולוודא כי תוצאות הבדיקות שמבצעים בודקי הפוליגרף משקפות את האמת. בקורס למנהלי מעבדות נעסוק בדילמות אלו ובדילמות אחרות בהן נתקל מנהל המעבדה; נלמד מהו פיקוח נכון על מעבדת פוליגרף, כיצד לבצע סטאז' לבודקים מתחילים בכפוף להנחיות האיגוד הישראלי והאמריקאי לפוליגרף, נלמד מהוQuality Contrl  ונעסוק בנושאים רבים אחרים מנסיונם העשיר של סגל המרצים בבית הספר, כמנהלי מעבדות במכונים פרטיים ובמשטרת ישראל.

יצירת קשר והרשמה


השתלמות להכרת הפוליגרף לבעלי מקצועות משיקים ולעוסקים במקצועות הבקרה, החוק והחקירות

הצורך בבדיקת פוליגרף עולה לעיתים קרובות במחלקות הבקרה, החוק והחקירה בגופים פרטיים וממשלתיים. הכרת הכלי, יתרונותיו ומגבלותיו, תסייע לאיש המקצוע, כאשר יזדקק לכלי זה. מתי נכון להשתמש בו? כיצד לנצל את הכלי לטובתך או לטובת הארגון המעסיק אותך?
בהשתלמות ניגע בשאלות אלו ואחרות, נבין את התיאוריה המדעית של הפוליגרף, נלמד כיצד המכשיר פועל, נבין וננתח היבטים משפטיים קשורים, נלמד שיטות שונות לשימוש במכשיר פוליגרף ונכיר את מגבלותיו.

יצירת קשר והרשמה