03-5752488

מאמרים

לימודי פוליגרף

לימודי פוליגרף

מקצוע בודק הפוליגרף הינו ייחודי, מרתק ומאתגר. בודק פוליגרף חייב להיות ישר ומקצועי, כיוון שהחלטותיו עשויות לקבוע גורלות. לעיתים יכריעו ממצאי בדיקת הפוליגרף על קבלה לתפקיד מסוים, לעיתים ישפיעו על תוצאות הליך משפטי ולעיתים הם עשויים לסייע לחשוד בפלילים בהוכחת חפותו או בשינוי עילת סגירת התיק הפלילי כנגדו.

קרא עוד...