03-5752488

גזית בית הספר הבינלאומי לפוליגרף

גזית בית הספר הבינלאומי לפוליגרף

הינו בית ספר לפוליגרף המקיים:

קורסים להכשרת בודקי פוליגרף.

  • קורסים מתקדמים להכשרת מדריכים ומנהלי מעבדות פוליגרף.
  • השתלמויות לבעלי מקצועות אכיפת החוק, ביקורת, חקירות ומקצועות משיקים אחרים, להכרת הפוליגרף ולהבנת סוגיות אתיות נלוות.

גזית בית הספר הבינלאומי לפוליגרף הינו אחד המוסדות היחידים בעולם המוכרים ע"י איגוד הפוליגרף האמריקאי - APA, פועל ברחבי העולם, תוך שיתוף פעולה עם מוסדות אזרחיים וממלכתיים במדינות השונות בהן מתקיימים הקורסים.
סגל בית הספר לפוליגרף הכשיר בודקי פוליגרף באפריקה, אסיה, אירופה ודרום אמריקה, הקים מעבדות פוליגרף ויעץ לגורמים ומוסדות ממלכתיים.
מייסד ומנהל בית הספר לפוליגרף, מר מרדכי גזית, כיהן כיו"ר ארגון בודקי הפוליגרף בישראל, בשנים 2007-2009 והינו חבר באיגוד האמריקאי לבודקי פוליגרף (A.P.A).
המרצים בבית הספר הינם מהבולטים והמובילים בתחומי התמחותם ומביאים עימם עשרות שנות ניסיון מצטבר בהכשרת מומחי פוליגרף ובליווי צמוד של בוגרי בית הספר לאורך השנים.