03-5752488

סילבוס לימודי תעודה ל

סילבוס לימודי תעודה ל"בודק פוליגרף מוסמך"

תוכנית הלימודים כוללת לימודים אקדמיים עיוניים ומעשיים בנושאים פיזיולוגיה, פסיכולוגיה, פוליגרף יישומי, תשאול ועוד.
להלן תכנית הלימודים:
1. מבוא, היסטוריה והתפתחות האבחון הפסיכופיזיולוגי:
הסטודנטים יכירו את ההיסטוריה של המחקר בפסיכולוגיה ובפיסיולוגיה לאיתור רמייה ושקר.
משך- 8 שע'
2. חוק, משפט וזכויות אדם לבודקי פוליגרף:
כיצד רואה המחוקק את בדיקת הפוליגרף? באילו תנאים בדיקת פוליגרף קבילה? בודק פוליגרף כעד מומחה, רגולציה בעד ונגד ועוד.
משך-8 שע'
3. אתיקה וסטנדרטיזציה:
מהם חובותיו האתיות של בודק פוליגרף? מהי מחויבותו המקצועית של בודק? על הדילמות והסוגיות האתיות בהן נתקל בודק פוליגרף ועל הדרכים לפתרונן.
משך-4 שע'
4. ההיבט המדעי ושיטת אבחון מדעית:
מהי שיטת אבחון מדעי? האם בדיקת הפוליגרף עומדת בקריטריונים מדעיים? מהי השפעת מומחה הפוליגרף על הבדיקה? ואיך לשלב בין אומנות למדע?
משך-4 שע'
5. מכשור ותפעול:
היכרות עם מכשיר הפוליגרף על רכיביו ותפקודם; הליך הפעלת המכשיר, אופן פעולתו והפעלתו, אופן הכיול, אופן רישום גרף התוצאות (chart).
משך- 16 שע'
6. תורת ניסוח השאלות והתשאול:
למיומנות הבודק בניסוח שאלות חשיבות מרובה להצלחת בדיקת פוליגרף. בכיתה ילמדו הסטודנטים אודות ניסוח שאלות ויתרגלו את אופן ניסוח המבדק ודגשים סמנטיים.
משך- 32 שע'
7. טכניקות פוליגרף שונות
בודק מיומן ידע להתאים את הטכניקה בה ישתמש במהלך הבדיקה לסיטואציה, לנבדק ולמקרה. השיעור הינו שיעור יסוד להבנת השימוש בטכניקות הפוליגרף השונות. בין הטכניקות השונות נלמד את שיטת שאלות הביקורת, שיטת "שיא מתח", טכניקת R-I ועוד.
משך-40 שע'
8. תשאול מקדים
השיחה המקדימה לבדיקת הפוליגרף הינה חלק מהותי מהליך הבדיקה. בחלק זה נעבור על שלבי התשאול המקדים, כלליו ונלמד להתמודד עם סיטואציות שונות ועם סוגים שונים של נבדקים.
משך-32 שע'
9. תשאול לאחר הבדיקה
כיצד לסיים את בדיקת הפוליגרף? מה ואיך לשאול את הנבדק לאחר הבדיקה? מה לענות לשאלות הנבדק בתום הבדיקה?
משך-8 שע'
10. פסיכולוגיה לבודקי פוליגרף:
הליך בדיקת הפוליגרף הינו הליך המשלב פסיכולוגיה ופיזיולוגיה, בשיעור זה נעבור על מושגי יסוד פסיכולוגיים המהווים ידע הכרחי לבודק מיומן.
משך- 20 שע'
11. פיזיולוגיה לבודקי פוליגרף:
הליך בדיקת הפוליגרף הינו הליך המשלב פסיכולוגיה ופיזיולוגיה, בשיעור זה נעבור על מושגי יסוד פיזיולוגיים המהווים ידע הכרחי לבודק מיומן. בנוסף ניגע מעט במושגי יסוד פרמקולוגיים והשפעתן של תרופות ואמצעים כימיים על בדיקת הפוליגרף.
משך- 20 שע'
12. הבנת הממצאים וניתוח גרף התוצאות ( chart):
גרף המדדים הפיסיולוגיים מהותי להליך הבדיקה, בעזרתו קובע הבודק האם הנבדק הינו דובר אמת או שקר. השיעור מוקדש לפיתוח מיומנות לניתוח הגרף בטכניקות מקובלות: שיטת ניתוח גלובלי (global procedure),שיטת ניתוח מספרי (Numerical Scoring Procedure) ועוד.
משך- 40 שע'
13. התמודדות עם ניסיונות להכשיל את הבדיקה
נראה כי בכל שיחת סלון בנושא הפוליגרף יצוץ מישהו הטוען שביכולתו להכשיל את בדיקת הפוליגרף. האם הדבר אפשרי? כיצד נאתר ניסיונות להכשיל את הבדיקה? ומה הן הדרכים להתמודדות עם ניסיונות אילו?
משך-8 שע'
14. ניסוח ממצאים:
איך כותבים דוח פוליגרף מקצועי? מה ההבדל בין חוו"ד מומחה לדוח רגיל? והאם יש הבדל בין דוח בדיקת פוליגרף לסוגי הבדיקות השונים?
משך- 14 שע'
15. תרגול מעשי:
תרגול מעשי לפיתוח מיומנות הסטודנט בניהול בדיקת פוליגרף.
משך-80 שע'
16. הכשרה והדרכה משלימה:
בחלק זה של הקורס ניגע בשיטות פוליגרף מתקדמות, בסוגיות עמן מתמודד מומחה הפוליגרף בחייו המקצועיים ונעבור על נושאים שונים אותם יעלו הסטודנטים ודורשים הבהרות נוספות.
משך-74 שע'
סה"כ – 400 שעות לימוד
17. מבחנים שוטפים:
במהלך הקורס יעברו התלמידים מבחנים שבועיים ובסיומו עליהם להגיש עבודה מסכמת בנושא עליו יסכמו עם מנהל בית הספר.