03-5752488

קורס אבחון מיון וגיוס עובדים

השתלמות באבחון, מיון וגיוס עובדים

מטרות הלימודים
שיפור הכשירות והיכולות של גורמי הגיוס בארגון לראיון, מיון ואיתור מעומדים מתאימים באמצעות שילוב בין עולמות התוכן של הביטחון ומשאבי-אנוש.
קהל היעד
מנהלים, רכזי כוח אדם ומגייסים.
מיקום
ההשתלמות למיון ובדיקת מהימנות עובדים תיערך במתקן בית הספר במרכז הארץ או במתקן מתאים בחברה או בארגון המזמין.

תכנית הלימודים כוללת הרצאות ותרגול מעשי בנושאים תשאול, תחקור מועמדים וממליצים, טקטיקות שיווק ועוד
להלן תכנית הלימודים:
סביבת הראיון- חשיבות, עיצוב הסביבה, סביבה אפקטיבית, מסרים דוממים, משך 2 שעות.
המראיין - דמותו והתנהלותו, קביעת מועד ופעולות מקדימות לשיחה/ראיון, הופעה, פתיח וקבלת המרואיין, התנהגות והתנהלות רצויה במהלך השיחה (לרבות הטיות), סיום וסיכום הריאיון, משך 4 שעות.
המרואיין - איתור נקודות תורפה אצל סוגי מרואיינים, מי יושב מולנו? - למידה מקדימה, מטרות המרואיין, סוגי מרואיינים, משך 6 שעות.
תשאול ותחקור ממליצים - פרקטיקה לביצוע, דגשים לשיחה קצרת מועד, נקודות לתחקור, אימות נתונים, משך 2 שעות.
השקר - היסטוריה, הכרה, וסימני זיהוי, ההיסטוריה של השקר, הנחות יסוד אמת/ שקר, הכרה וסימני זיהוי, התמודדות, משך 4 שעות.
השלכות פסיכולוגיות ופיזיולוגיות בעת ראיון - התנהגות ותהליכים מנטאליים, למידה והתניה, חיזוקים וסנקציות, עוררות וסטרס, מנגנוני הגנה, מערכת העצבים / הלב/ נשימה ותגובות פיזיולוגיות, משך 4 שעות.
שפת הגוף - מסרים גופניים בסתירה למלל והתמודדות. התקשורת הבלתי מילולית וחשיבותה באבחון, הרכב התקשורת הבלתי מילולית, מאפייניה של תקשורת בלתי מילולית- סימנים ומסרים, האם ניתן לשלוט בתקשורת בלתי מילולית? ,משך 6 שעות.
טקטיקות ומניפולציות ו"פתיחת צווארי בקבוק" בראיון - תשאול נכון, משברים אפשריים בדיאלוג, מתי נפעיל מניפולציות ובאיזה אופן, טקטיקות לפתרון משברים בדיאלוג. משך 4 שעות.
תרגול מעשי - תרגול, משוב וסיכום, משך 8 שעות.